Er is Licht!

Er is overvloed!

KRACHT VAN VERANDEREN

Monique de Lange ( paramedisch natuurgeneeskundig therapeut)

http://www.anahata-chivasom.be/anahata.jpg-for-web-small.jpg

                                                                              anahata: het symbool voor het hart chakra

BENT U TOE AAN VERANDERING?

-U zoekt groei en verdieping in uzelf;

-U wilt ontdekken wat u nodig heeft om vanuit uw (zielen)kracht te leven;

-U wilt liefdevoller en met meer autonomie uw levenspad vervolgen;

-U wilt inzicht krijgen in uzelf;

-U ervaart pijn, stress en weinig energie;

-Uw relatie met uw partner, uw werk of uw familie staat onder druk;

-U heeft last van onzekerheden, angsten, depressies, fobieën, nervositeit, te weinig zelfvertrouwen;

-U wilt zicht krijgen op familie/generatieproblemen die uw functioneren belemmeren;

-U wilt voedingsadvies.

Alles wat u beperkt is een signaal dat er iets niet in orde is. Verandering kan u helpen. Het is een krachtig middel om uw energie weer te laten stromen en uw geest, lichaam en ziel te helen. U voelt zich energieker, blijer en sterker.

“Verandering begint met de bereidheid uw hart te volgen”

HOE KAN IK U HELPEN?

Als paramedisch natuurkundig therapeut werk ik volgens de 5 natuurgerichte principes te weten energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn (zie onderaan deze pagina). Via deze principes help ik u bewust te worden van de kern van uw probleemstelling. U krijgt zicht op uw verleden (familie-/generatieproblematiek), uw (on)bewuste keuzes en uw huidige patronen.

Tevens help ik u met veranderen door u te helpen met het aanvaarden van uw huidige situatie. U kunt uw situatie gaan zien als een ervaring die u dient. Hierdoor ontstaat er rust en kunt u anders naar de dingen kijken. U versterkt hierdoor tevens het contact met uw ware Zelf, uw waarheid, waardoor lichaam,

  geest en ziel zich kunnen herstellen. U voelt zich vrijer om meer uzelf te zijn.

U kunt individueel, als relatie of gezin en in een retraite van enkele dagen aan uzelf werken. Voor mensen in het buitenland is een consult via skype mogelijk.

De consulten worden vergoed door diverse zorgverzekeraars en het “eigen risico”wordt niet aangebroken. Voor informatie over de vergoedingen zie

hiervoor de tabel zorgverzekeraars op de website van de beroepsvereniging BATC www.batc.nl.

Ook personen met een persoonsgebonden budget kunnen behandeld worden in mijn praktijk.

Tevens kunnen mijn consulten door de werkgever vergoed worden.

Daar waar geen vergoeding mogelijk is kan er overlegd worden over het huidige tarief.

“Elk consult is anders en wordt afgestemd op dat wat voor u op dat moment gedaan kan worden”

WIE BEN IK?

Mijn naam is Monique de Lange..

Ik heb 15 jaar ervaring in het (groeps)maatschappelijk werk bij diverse instellingen.

Daarnaast heb ik in 1995 de opleiding spirituele therapie en in 1997 de opleiding voor spiritueel docent afgerond. Sindsdien zorg ik jaarlijks voor verdere vorming en verdieping.

Ook heb ik diverse groepen begeleid, individuele en relationele consulten gegeven vanuit deze achtergrond.

Vanaf 2005 geef ik in een warme, heldere en betrokken sfeer bewustmakende en helende energie door en stel mijn kennis en ervaring in dienst van anderen.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BATC (Beroepen Associatie Therapeut & Consument). Zie www.batc.nl . Als BATC therapeut ben ik aangesloten bij de   “Geschillencommissie Complementaire

Behandelvormen” waardoor ik tegemoet kom aan de eis die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Zie www.camcoop.nl.  Ook voldoe is aan de gestelde eisen omtrent de AVG wetgeving.

“Goed begeleiden is betrokken zijn bij en respect hebben voor gevoelige zaken

HEEFT U BELANGSTELLING?

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u mij bellen of het antwoordapparaat inspreken. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

U kunt mij ook mailen.

Praktijk adres Deventer:

Monique de Lange

Jan Steenstraat 23

7412 TW Deventer

Telefoon: 0570-641730

Kamer van Koophandel nr.: 08103133

Wilt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief dan kunt u mij een e-mail sturen en voeg ik u toe in het bestand.

E-mail: anahata@moniquedelange.nl

“Een mens die zichzelf

onvoorwaardelijk lief heeft geeft dagelijks zichzelf een groot geschenk.”

 Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BATC en werk derhalve met de 5 natuurgerichte principes.

1) Energie, de basis van het leven:
Vanuit de wetenschap en overtuiging dat alles in en om ons heen uit energie bestaat, grofstoffelijke energie in de materie waaronder ook ons lichaam en fijnstoffelijke energie in alles wat "niet zichtbaar" is zoals de "lege" ruimte om ons heen en onze chakras en auraveld. Het is belangrijk om bewust te worden van wat deze energiestromen in en om ons lichaam ons duidelijk willen maken. Daar waar een blokkade de energiestroom afsluit kunnen emotionele en fysieke klachten ontstaan.

Met behulp van bewustmakende gesprekstherapie, aardingsoefeningen en visualisaties worden de energiestromen in het lichaam geactiveerd en kunnen vastzittende energieën (blokkades) voelbaar worden. Dit kan ervaren worden door fysieke of emotionele pijn. Voor het verbeteren van de doorstroming van energie in het geblokkeerde gebied worden visualisatieoefeningen, heling- en ademhalingstechnieken gebruikt.

2) Prikkeloverdracht:
De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel van het lichaam is een van die lagen. Via de hersenen wordt er door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Het is het communicatienet van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert worden de signalen van alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Bij ontspanning functioneert deze overdracht het best.

De bewustmakende gesprekken vinden plaats in een ontspannen sfeer evenals de visualisatie oefeningen, de heling- en ademhalingstechnieken zodat de prikkeloverdracht zo optimaal mogelijk is en lichaam en geest weer met elkaar in balans komen.

3) Drainage:
In de hectische maatschappij van nu worden ons lichaam en onze geest overmatig belast met "giftstoffen". We laten alles maar gewoon binnenkomen zonder er van bewust te zijn of het wel goed voor ons is. We besteden te weinig tijd en aandacht aan wat ons lichaam voor voeding nodig heeft maar kiezen voor het gemakkelijke ongezonde "fastfood". Er wordt misbruik gemaakt van de media om onze geest te overspoelen met overtuigingen, oordelen, verwachtingen, leugens over wat goed voor ons is en waaraan we zouden moeten voldoen om goed bevonden te worden. Deze "bevuiling" vertroebelt het beeld van wie we echt zijn. Het is dan ook noodzaak om ons regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

Bewustmakende gesprekken over eet- en leefpatronen geven inzicht in de huidige belasting. De geest wordt met behulp van heling  en bewustwordingsoefeningen gereinigd en het lichaam wordt ontgift door het stimuleren van de lymfe met behulp van aanrakingstechnieken.

4) Voeding:
Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van de benodigde vitamines en mineralen. Als het lichaam ongezonde voeding krijgt kan dat op termijn resulteren in ziek worden. In geval van voedselallergie of -intolerantie kan het lichaam al direct een reactie geven of ziek worden. Voeding kennen we vooral als iets wat gegeven wordt aan het lichaam, maar ook de geest wordt gevoed. Al vanaf onze geboorte worden wij "gevoed" door onze omgeving met hun belemmerende overtuigingen, overlevingsstrategieën, verwachtingen, oordelen enz. Deze "voeding" hebben wij tot ons genomen in de overtuiging dat deze goed voor ons waren. Later blijkt dat ze niet meer goed voelen, dat we hierdoor niet meer onszelf zijn en dat ze ons psychisch en emotioneel belasten.

Gesprekstherapie en bewustwording van de belemmerende overtuigingen dragen bij tot het "gezond maken" van de geestelijke voeding. Door je bewust te worden van je belemmerende overtuigingen en deze om te zetten in nieuwe positieve gedachten en beelden ben je in staat om nieuwe keuzes te maken. Je kunt weer jezelf terugvinden en hierdoor meer geluk en levensvreugde ervaren. Ik geef tevens voedingsadvies en werk met een voedingsdagboek.

5) Geestelijk welzijn:
Vanaf het moment dat we op aarde gekomen zijn is ons lichaam en onze geest gaan uitwisselen met de omgeving. Al die uitwisselingen, bijbehorende ervaringen en gevoelens zijn opgeslagen in ons geheugensysteem. Bij veel van die uitwisselingen is door de omgeving gereageerd met oordeel, ontkenning en afkeur en hebben we pijn of verdriet ervaren. Onze behoefte echter was aandacht en liefde. We kozen er voor om een beschermingssysteem op te zetten waarbij we zonder die pijn en verdriet te hoeven ervaren toch de behoefte aan aandacht en liefde konden vervullen. Dit beschermingssysteem, wat eigenlijk overlevingsstrategieën zijn, is een gedragspatroon geworden. Door bewust te worden van die patronen kan er nu ook bewust anders gekozen worden. Ook die patronen zijn energieën. Door te beseffen dat we in wezen een spiritueel energiesysteem zijn kunnen we patronen ook energetisch oplossen.

Met behulp van gesprekstherapie wordt bewustwording gecreëerd op die gezins-, familie en relatiepatronen. Er wordt gekeken naar wanneer en hoe deze ontstaan zijn en hoe ze nu nog in stand gehouden worden. Daarna kan door helingtechnieken de vastgehouden energie losgemaakt worden waardoor er ruimte ontstaat om nieuwe keuzes te kunnen maken en het patroon te doorbreken.

Voldoet men aan prioriteit 1-2-3-4 dan is de klik tot een bewuste verandering snel gevonden, immers energie, communicatie, drainage en voeding zijn op peil, waardoor gemakkelijker angsten en vooroordelen kunnen worden overwonnen. Wordt principe 5 niet gedegen gekeerd, dan kan uw cliënt blijven shoppen en zijn/haar gezondheid eeuwig blijven zoeken bij collega's maar zal deze nooit daar vinden, daar gezondheid alleen gevonden kan worden in jezelf.

Door de verantwoordelijkheid te nemen over je eigen leven, kunnen alle "ziekmakende" overlevingsstrategieën, belemmerende overtuigingen en angsten worden losgelaten.